gps tracking of cars

Del denne side på:

  Hvad er dit behov? GPS trackere
    • Nyhedsmail • Søg på sitet • Kontakt • I medierne • Abonnementstyper • Livetracking log in
gps tracking fleet control demens gps tracking child dog cat gps tracking gps sporing og tracking af biler

Personovervågning m/GPS-trackere

Få genetableret trygheden med
en gps tracking enhed, som fast følgesvend til dit barn eller til en ældre person som ikke længere husker så godt.

Mange plejehjem og ældre per-soner i eget hjem, benytter i dag i stigende grad gps-tracking fremfor elektronisk lås af de ældre.


Gps enheden kan meget let sæt-tes op til at give alarm såfremt den fjerner sig f.eks. 300 meter fra op-rindelsesstedet.

Hermed sikres beboeren en ac-ceptabel gåradius, samtidigt med at plejepersonalet let kan finde personen hvis beboeren ikke selv kan finde tilbage til plejehjemmet.

En personlig tracker kan enten kombineres med et SMS-abon-nement, eller et Live-tracking-abonnement.

Ved mange enheder pr. plejehjem ydes der mængderabat både på anskaffelse af tracker-enhederne og på de løbende abonnements-typer.


Ring og få en aftale om en demonstration.

Følgende modeller egner
sig til personovervågning

Ifindu dk • Brunsgårdvej 23 • DK 7600 Struer • mail@Ifindu.dk